Enkelt och okomplicerat

YOYO är ett av Danmarks ledande speditions- och logistikföretag. Med huvudkontor i Odense och avdelningar i Köpenhamn Aalborg, Oslo, Stavanger, Göteborg och New York arbetar vi dagligen för att göra frakt och logistik så enkelt och smidigt som möjligt för våra kunder över hela världen.

Unik
pionjäranda

På YOYO är vi inte rädda för att utmana och sätta nya standarder. I nära dialog med dig optime-rar vi kontinuerligt din
frakt och logistik.

Innovativt bokningssystem

Genom våra intelligenta och automatiserade IT-lösningar gör vi bokning smidigt och bekvämt. Det ger dig trygghet, och du sparar tid och pengar.

Proaktiv
service

Vi finns där för dig 24/7, och vi ligger alltid steget före. Du har din egen personliga kontakt, som känner dig, ditt företag och dina behov.

Unik pionjäranda

På YOYO är vi inte rädda för att utmana och sätta nya standarder. I nära dialog med dig optimerar vi kontinuerligt din frakt och logistik.

Innovativt bokningssystem

Genom våra intelligenta och automatiserade IT-lösningar gör vi bokning smidigt och bekvämt. Det ger dig trygghet, och du sparar tid och pengar.

Proaktiv service

Vi finns där för dig dygnet runt, och vi ligger alltid steget före. Du har din egen personliga kontakt, som känner dig, ditt företag och dina behov.

Mer än bara frakt

Med viljan att skapa ett företag som var annorlunda än konkurrenternas, startade Kasper Andersen och Launy Søgaard Kristensen YOYO Global Freight år 2009. De ville skapa ett företag som var mer än bara ett fraktföretag, och som tar både stora och små företag på allvar. De ville vara nära kunden och nära sina medarbetare, och skapa en stark kultur genom öppen ledning, erkännande och utrymme att växa.

Varför namnet YOYO?

YOYO rör på sig hela tiden. Den arbetar snabbt, är smidig och symboliserar planeten, som är hela vår arbetsplats. Samtidigt visar den att vi tar hand om våra kunder – både på väg ut och på väg in – och vi släpper dem inte.

Vision

Vår vision är att skapa en kultur som ständigt utmanar och sätter nya standarder inom speditions- och logistikbranschen.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att göra frakt och logistik 

så smidigt och enkelt som möjligt.

Vårt uppdrag är att göra frakt och logistik så smidigt och enkelt som möjligt.

Värderingar

Vi är pionjärer

På YOYO är vi naturligt nyfikna och vi har ett innovativt tankesätt. Vi är proaktiva och ligger alltid steget före.

Vi är
lösningsorienterade

På YOYO säger vi aldrig nej – vi hittar alltid en lösning, och vi agerar snabbt om det uppstår problem som måste lösas.

Vi är ansvarsfulla

På YOYO tar vi dagligen ansvar för oss själva, varandra och våra kunder. Vi planerar, samarbetar och organiserar, så att vi tillsammans hittar bästa möjliga lösningar.

Vi är vänliga

På YOYO tar vi hand om varandra. Vi har en bra arbetsmiljö 

där vi jobbar hårt och har kul tillsammans.

På YOYO tar vi hand om varandra. Vi har en bra arbetsmiljö där vi jobbar hårt och har kul tillsammans.

Ring oss på
31 49 72 00 eller kontakta oss här

Ring oss på 31 49 72 00 eller kontakta oss här